DEZE LENTE vormt een onderzoek naar hetgeen we “buiten” noemen. Het brengt gedachten en observaties bijeen van schrijvers en (beeld-) makers over hoe wij ons verhouden tot dat buiten, hoe wij er in handelen, hoe wij erin zouden kunnen spelen en wat dat betekent voor ons “binnen”. Daarnaast worden op deze site artikelen verzameld over de wereld nu waarin het buiten als een oncontroleerbare ruimte of negatieve kracht wordt uitgebannen door het controleerbare, het nabije, intieme binnen zonder verte.

Beeld en alle vormen van tekst kunnen via onderstaand email-adres worden ingezonden en gedeeld op deze site, evenals relevante bestaande artikelen of beeldmateriaal

eengedachte@dezelente.nl

 

“(…)‘k Ga langs hoge panden met diepe tuinen, waar de glasheffers proosten
Met glazen achter ruiten op steeds hogere plafonds
De ramen spiegelen donkere velden, waar niemand vrijwillig in zou verblijven
En het mist er hier aan iemand die je er ooit naar verbannen zal(…)” 
(uit De Landloopster / Grond, zie verder op deze site)
De meeste mensen begaven zich tot voor kort vooral buiten om naar hun werk te fietsen, boodschappen te doen of een koffie te drinken in iets dat geen buurtcafé meer mag heten maar een marketingconcept. Is dit buiten niet eigenlijk ook een binnen? Nu de straten leeg zijn toont zich een andere wereld, als een buiten dat geen bedoelingen met ons heeft en waar we niet voor gekozen hebben.
Hoe zijn wij het buiten in de huidige wereld gaan benaderen en kunnen wij nog terug naar een buiten als een oningevulde  ruimte waar wij ons vrijwillig in willen begeven? Bestaat er een verband tussen het terugdringen van een oncontroleerbare, “vieze” of wilde ruimte en een gebrek aan het tonen van innerlijke weerbaarheid en karakter tegenover dat wat jou wil controleren? En waar zouden wij dit “woud” nog wel kunnen vinden?
lees meer

De Landloopster / Grond

DE LANDLOOPSTER Tussen de rooklucht van de maten en de straten zwierf ik Daar waar mijn voeten de grond raakten daar was ik werkelijk vrij Hoewel ik geen melodie kreeg van mijn vader noch mijn moeder Zong ik dichter naar de stenen dan menig stedeling van hier Ik kwam aan in een vreemde stad en…

Read more